Butterfly - Prague Skyline


butterfly

Karlín – top office location

Butterfly - letecký snímek

The perfect mix of proximity to the city centre, nearby amenities and very good accessibility makes BUTTERFLY the ideal choice for business.

Karlin’s BUTTERFLY offers many benefits, but location is among the biggest. Karlin has become an increasingly hip,  sought-after location thanks to its proximity to the city centre (only 2 subway stops or 5 minutes by car) and to its charisma, a reflection of SoHo in New York. It is a lively district, but away from the downtown hustle and bustle.

Karlin has been recognised by many international and successful local companies as the best place to be. It is easily accessible by both car and public transport and enjoys perfect amenities in the nearby vicinity, offering great business opportunities – in short, a vibrant place to work!

 
Terms of use

The descriptions and information contained here in this website or provided in writing or verbally relating to the building itself or its value cannot be considered reliable declarations or factual statements about the building. Photographs and depictions are purely illustrative and do not necessarily reflect the actual situation. All dimensions and distances are approximate.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - Prague Skylineopen right
EN CS