Butterfly - Night View


butterfly

developed by market leader

The promise to deliver your perfect office space is essential, and for our company it is a long-term philosophy.

AFI EUROPE, having completed numerous office and residential projects in Europe, represents the top tier of real estate development market leaders in Central and Eastern Europe. For complete information on AFI EUROPE achievements, activities and references, please visit our website www.afi-europe.eu.


DEVELOPER, LEASE

AFI EUROPE Czech Republic
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49
Praha 7, 170 00 Czech Republic

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

 
 
Terms of use

The descriptions and information contained here in this website or provided in writing or verbally relating to the building itself or its value cannot be considered reliable declarations or factual statements about the building. Photographs and depictions are purely illustrative and do not necessarily reflect the actual situation. All dimensions and distances are approximate.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - Night Viewopen right
EN CS