Butterfly - atrium


butterfly

udržitelná budova

BUTTERFLY je špičkovou kancelářskou budovou usilující o získání certifikace BREEAM Excellent.

Během projektování budovy jsme přepracovali její plány mnohokrát tak, abychom dosáhli našeho cíle – energeticky úsporné budovy. Kromě šetrnosti k životnímu prostředí to také znamená, že spotřeba energií bude výrazně nižší než kdekoliv jinde.

AFI Europe, jako společensky odpovědná společnost, respektuje okolní prostředí a rezidenty Karlína. Úchvatná zelená fasáda je tedy nejen krásná, ale také přispívá k lepší integraci budovy do jejího okolí.

 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - atriumopen right
CS EN