Butterfly - interiér


butterfly

VYHOVÍ JAKÝMKOLIV POŽADAVKŮM

Každé patro budovy BUTTERFLY nabízí maximální flexibilitu a lze jej rozdělit až pro 6 nájemců. Je tak možné vytvářet jednotky od 300 m2 až po jednotky využívající celé patro o rozloze 2 100 m2, což je ideální jak pro velké, tak pro středně velké společnosti. Flexibilní je i přístupový systém využívající magnetických karet, který umožňuje nastavení různých úrovní vstupů do jednotlivých pater nebo sekcí budov.

Dvě podzemní podlaží, s vjezdem z Pernerovy ulice, poskytují parkovací prostory pro 291 vozů. Nakládací a vykládací parkovací zóna pro dodavatele a zásobování jsou navrženy tak, aby nedocházelo k narušení provozu parkoviště.

Nádherné atrium mezi budovami nás vede do vstupních hal obou budov. Přízemní podlaží nabízí prozářené a dobře viditelné maloobchodní prostory s velkoformátovými okny, které umožňují kolemjdoucím perfektní pohled dovnitř.

 
BUILDING / BUDOVA - A BUILDING / BUDOVA - B
offices
kanceláře
lobby / wc
lobby / toalety
retail space
obchodní plochy
restaurant / café
restaurace / café
offices
kanceláře
lobby / wc
lobby / toalety
retail space
obchodní plochy
storage
sklady
total
5th floor / 5. patro 413 25 - - 413 25 - - 876
4th floor / 4. patro 1983 142 - - 1983 142 - - 4249
3rd floor / 3. patro 1983 142 - - 1983 142 - - 4249
2nd floor / 2. patro 1983 142 - - 1983 142 - - 4249
1st floor / 1. patro 1983 142 - - 1983 142 - - 4249
ground floor / přízemí - 544 698 804 - 544 1441 - 4030
basement / suterén - 83 - - - 83 - 923 1088
TOTAL 8345 1220 698 804 8345 1220 1441 923 22990
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - interiéropen right
CS EN