Karlín žije
28.4.2017

Vltava v Karlíně a její proměny

ilustrační foto

Karlín byl odjakživa spjatý s vodou. Jak se postupně měnil?

Karlínský přístav

Karlín býval průmyslovou zónou a možná právě proto zde vznikl první obchodní přístav v Praze. Od roku 1822 platil za důležitý přepravní uzel. Ročně se tu vyložilo a naložilo až 280 lodí. Nacházel se zhruba mezi dnešními ulicemi Šaldova a U Nádražní lávky. Přístav hrál důležitou úlohu v ekonomickém rozvoji Karlína. V souvislosti se stavbou nové železnice a po regulaci toku Vltavy však postupně ztrácel svůj význam, až ho v padesátých letech 20. století zrušili úplně. V blízkosti přístavu stála továrna Rustonka, která 1. května 1841 spustila na vodu první český parník Bohemia. V současnosti jsou v těchto lokalitách nové byty, restaurace, hotely a veškerá občanská vybavenost.

Regulace toku Vltavy

V minulosti sahala Vltava téměř na okraj dnešní Invalidovny. Cesta na Pobřežní ulici takřka lemovala její koryto. Odklon celého toku probíhal v letech 1923 až 1929 a trval až do padesátých let. Podle některých svědectví však zasypávání vltavského ramene trvalo ještě déle, do let šedesátých. Důvodem vzniku tehdy největšího inženýrského díla v celém Česku byla hlavně lepší splavnost, ale také zrychlení průtoku řeky a zkrácení trasy plavby lodí. Za přeložením koryta řeky na Maninách stál Eduard Schwarzer, významný architekt, technik a odborník na vodní stavby. Rodák z Bystřice nad Pernštejnem žil v letech 1872–1932. Byl členem Státní regulační komise, místopředsedou Technického muzea, předsedou Klubu za starou Prahu a podílel se i na zrodu pražské zoologické zahrady.

Věděli jste, že...

  • Rameno řeky v Karlínském přístavu se údajně zasypávalo i pozůstatky Stalinova pomníku.
  • V Karlínském přístavu sídlila Pražská paroplavební společnost, jež zastřešovala lodní dopravu mezi Prahou a Hamburkem.
  • Rohanský ostrov nese jméno po svém majiteli Josefu Rohanovi, pražském tesařském mistrovi.
  • Hamburk, v němž kotvily lodě vyrážející z přístavu v Karlíně, byl přestupním místem na cestě do Ameriky.

Další fotografie zachycující práce na odklonu Vltavy si můžete prohlédnout zde.

Mapa Vltavy u Karlína okolo roku 1910
Koryto Vltavy v roce 2017; zdroj: Mapy Google
Zdroj: Facebookové stránky Karlín, Praha 8
Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN