Karlín žije
22.2.2017

Vítkovský památník

Památník na vrchu Vítkov připomíná vojenské události v české zemi. Významné jsou oba – kopec i stavba, přičemž o tak zajímavé historii, jakou má za sebou památník po necelém století, si některé památky mohou nechat zdát…

Kopec dostal jméno údajně po Vítkovi z Hory, který na něm měl vinice. Z učebnic si možná pamatujete slavnou bitvu na Vítkově – ano, byl to právě kopec nad Karlínem. Husitská vojska Jana Žižky zde roku 1420 odrazila útok rakouských a míšeňských křižáků.

Památník Národního osvobození se na Vítkově začal stavět v roce 1929 z úcty k československým legionářům a československému odboji za první světové války. Dokončení se dočkal po necelém desetiletí, v roce 1938. Měl poukazovat na hrdost a odvahu českého národa, a přesto se za druhé světové války využíval jako skladiště ozbrojených sil třetí říše.

Ještě předtím ale zlaté české ručičky stihly promyšlenou lest!
Během druhé světové války Němci pustošili spodní muzejní budovy (dnes Vojenský historický ústav), památníku na kopci si však naštěstí až do roku 1942 nevšímali. Jeho stavební správa tak měla od podzimu 1939 do léta 1940 čas na utajené akce, jejichž cílem byla mimo jiné záchrana uměleckých děl. Protože pochopitelně nemohla odvézt reliéfy na zdech památníku, zamaskovala je. Změnila je v neopracované kvádry se strukturou a leskem původního kamene. Ne natrvalo, dnes už se jimi díky této akci můžeme opět pokochat.

Místo posledního odpočinku
Už od začátku se počítalo s tím, že se v památníku uloží ostatky významných představitelů československých legií. K tomu nikdy nedošlo, zato významní představitelé komunistické strany tu čest měli. Umístily se sem například urny Antonína Zápotockého nebo Ludvíka Svobody. Památník byl mauzoleem prezidenta Klementa Gottwalda, a to až do roku 1962, kdy se jeho ostatky zpopelnily. Po sametové revoluci se ostatky členů komunistické strany z památníku přesunuly. Některé se vrátily rodinám, ty, o něž se nikdo nepřihlásil (včetně Klementa Gottwalda), jsou dnes ve společném hrobě na Olšanských hřbitovech.

Architekt Jan Zázvorka
Autor památníku má zásluhy na řadě vojenských pomníků, mezi které patří například Zborov na Ukrajině nebo Terron ve Francii. Soutěž na projekt národního památníku vyhrál roku 1925. První světovou válku zažil na vlastní kůži: nejprve jako člen československých legií, kde byl velitelem roty a nakonec praporu. V roce 1914 si dokonce prošel zajetím na ruské frontě.

Věděli jste, že…?

  • Socha Jana Žižky je třetí největší bronzová jezdecká socha na světě a zároveň největší v Evropě.
  • Váží 16,5 tuny.
  • Přímo pod ní je hrob neznámého vojína.
  • Památník můžete vidět třeba ve filmech Hellboy či Casino Royale.
Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN