Karlín žije
23.5.2017

Proč vzniklo Muzeum hlavního města Prahy právě na kraji Karlína?

ilustrační foto - panoráma Prahy

Zajímavá je i otázka: Proč vůbec vzniklo? Velmi jednoduše řečeno – aby se nám pražská historie kousek po kousku nerozprodala do zahraničí. 

První ze čtyř paragrafů popisujících účel městského muzea říká:
§ 1. Účelem městského musea Pražského jest, sbírkou památek historických ku Praze se vztahujících, a jmenovitě památek výtvarného umění a uměleckých řemesel, poskytovati obraz vzdělání a vkusu Pražanů v dobách minulých.

V roce 1877 vystoupil náměstek starosty profesor Otakar Antonín Zeithammer před městskou radu s projevem, v němž upozorňoval na rozprodávání pražských starožitností, které mají zejména výpovědní hodnotu, do zahraničí. Požadavek na založení městského muzea po něm zopakovali i další vlastenci a rada je nakonec vyslyšela. V roce 1883 se dveře muzea slavnostně otevřely veřejnosti. Jenomže to ještě hlavní budova muzea na Florenci vůbec nestála.

První sbírky směl Komitét pražského městského muzea umisťovat nikoli do budovy, ale do pouhé jedné místnosti. Konkrétně šlo o místnost vedle archivu na pražské radnici. Pochopitelně se tedy členové komitétu snažili co nejdřív najít důstojnější prostory s možností vystavovat exponáty pro veřejnost. Zvažovali například Prašnou bránu, Staroměstskou mosteckou věž, Vyšší dívčí školu ve Vodičkově ulici nebo prostory Anežského kláštera.

Roku 1882 ale získali kavárenský pavilon v ulici Na Poříčí. Tehdy šlo ještě o novostavbu, která fungovala jako kavárna. Město ji ale pronajímalo tak draho, že zbyl jediný zájemce o využívání prostor, pan Eduard Ponec. A i ten neustále prosil o snížení nájemného, takže nakonec bylo jednodušší nechat stavbu v městských službách. Roku 1882 ji muzeum dostalo plně k dispozici a během dvou let ji svými sbírkami zaplnilo úplně celou.

Brzy tedy bylo jasné, že kavárenský pavilon nestačí. Muzeum usilovalo o přístavbu. Úsměvné je, že už tehdy celá stavba vázla kvůli stavebnímu úřadu, který pracoval pomalu a muzeum ho muselo neustále popohánět. Podle architektonického návrhu Antonína Balšánka, v pořadí druhého architekta přístavby, se začalo stavět až v roce 1896, to je 7 let od první zmínky o nutnosti pořízení nových prostor. Definitivního otevření veřejnosti se novorenesanční budova Muzea hlavního města Prahy dočkala v roce 1900.

Aby nedošlo k mýlce – přístavba je ta velká budova propojená s malým kavárenským pavilonem, který na přiložených historických fotografiích stojí vpravo od hlavního vchodu. Muzeum se z pavilonu vystěhovalo v roce 1972 a dva roky na to byl stržen, aby udělal místo tzv. severojižní magistrále.

Snímky jsme si vypůjčili z oficiálního webu Muzea hlavního města Prahy.

Hlavní budova muzea
Hlavní budova muzea zezadu
Kavárenský pavilon
Kavárenský pavilon (vpravo) vedle hlavní budovy muzea
Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN