Karlín žije
4.10.2017

Povodně Karlínu v mnohém prospěly

Povodně v roce 2002 byly opravdu ničivé a některá místa se z nich vzpamatovávají dodnes. Karlínu ale rozhodně nepřinesly jen to špatné. I díky nim se vzpamatoval z průmyslové přeměny ve druhé polovině 20. století a právem může být nazýván Paříží v Praze.

Bezpečnost na druhou
Dnes je Karlín prokazatelně bezpečnější – značně ubylo krádeží, přepadení a dalších trestných činů. Kromě toho je ale také velmi dobře zabezpečen před dalšími možnými záplavami. I proto sem přesouvají svoje sídla mnohé významné firmy, otevírají zde pobočky nejrůznější obchody a stěhují se sem lidé, kteří chtějí žít téměř v centru, ale zároveň být v příjemném a klidném prostředí se silným geniem loci.

Jedna z nejlépe chráněných oblastí

Na ochranu Karlína přijala městská část Praha 8 po roce 2002 přísná protipovodňová opatření. Investovala do nich nemalé částky – jen samotné bariéry stály přes 100 milionů korun. Celkově hlavní město na ochranu před povodněmi vydalo v posledních letech více než 3,5 miliardy. Vzhledem ke škodám přesahujícím 30 miliard to ale má smysl. Jak si můžete ověřit na mapce pražského magistrátu, Karlín díky tomu už neleží v záplavové oblasti Vltavy. Nezničila by ho tak ani tisíciletá voda. Oblast od Štefánikova mostu až po River City Prague totiž chrání pohyblivé prvky (mobilní bariéry) i trvalé stavby (ochranné hráze a zídky). Také metra Křižíkova a Invalidovna prošla částečnou rekonstrukcí, aby se tam voda neměla šanci dostat. Pozornosti neunikla ani kanalizace. Tu chrání hradidlové komory, které pojmou až 200 kubíků vody a jsou napojeny na přečerpávací stanici.

Druhá zlatá éra Karlína
Investice po tisícileté vodě v roce 2002 neproudily jen na zabezpečení Karlína, ale také na jeho obnovu. Vyrostlo zde mnoho nových kanceláří i bytů, starší zástavba byla opravena. A stavební ruch stále trvá. Navíc se otevírají nové restaurace, obchody a další místa. Občanská vybavenost je tu opravdu na vysoké úrovni. Dokonalý symbol celé přeměny představuje Corso Karlín. Z bývalého továrního areálu se zachovaly jen obvodové zdi, do kterých známý katalánský investor nechal zasadit moderní administrativní budovu. Mezi nejnovější Karlínské příspěvky pak patří i Butterfly, který do Karlína přináší moderní organickou architekturu.

Víte, kdy se Karlín ocitl poprvé pod vodou? Bylo to po necelých 500 letech od založení čtvrti, konkrétně v roce 1432. Karlín tehdy měl výsadu prvního pražského předměstí a už v té době zde stála spousta krásných městských domů. Mnoho z nich bohužel povodeň poznamenala. Přehnala se dolní Vltavou mezi 21. a 27. červencem a svou silou pobořila i Karlův most. Následovala ještě stoletá voda v 18. století.

Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN