Karlín žije
13.4.2017

Nejstarší vozovna koňky v Praze je v Karlíně

ilustrační obrázek

V kdysi průmyslovém Karlíně stály desítky továren, a tak sem lidé cestovali hlavně kvůli práci. Koneckonců právě z tohoto důvodu vznikl Žižkovský tunel, který obyvatelům Žižkova výrazně zkrátil cestu do čtvrti za kopcem Vítkov, do Karlína.

Vozovna Karlín

Budova vozovny kdysi byla tepnou tramvají a i dnes připomíná svou neobvyklou fasádou časy, kdy Karlín ještě žil průmyslem. Nachází se na křižovatce ulic Sokolovská a Šaldova a od roku 1998 slouží jako prodejna známé automobilové značky Mercedes. Právě zde kdysi díky koněspřežné dráze vznikla první pražská vozovna tramvají.

Trocha historie

Než v Karlíně začaly jezdit první „koňky“, tedy vozy tažené koňmi po kolejích, byly tu omnibusy (také vozy s koňským potahem, na rozdíl od koňky ale nejezdily po kolejích). Koněspřežka však dokázala obsloužit více cestujících, protože koleje snižovaly odpor pro koňskou sílu. První vyjela do provozu 23. září 1875.

Pravidelný provoz karlínské vozovny začal roku 1875. Budova dokázala pojmout deset vozů a ustájila až 32 koní. Na jejím pozemku bývala rovněž samostatná kovárna a stáj pro nemocná zvířata. V devadesátých letech 19. století rozhodlo Generální ředitelství Pražské tramwaye o přestavbě části budovy – dřevěné kůlny, která tou dobou byla již v dezolátním stavu. Roku 1893 na jejím místě vznikla úplně nová hala. Vozovna se rozšířila o konírny, výpravnu, lampárnu a jídelnu. V roce 1899 jí náleželo 113 koní a 25 vozů.

V květnu roku 1900 se Elektrické podniky z důvodu elektrifikace drah rozhodly zbourat starou remízu a stáje a místo nich postavit vozovnu elektrických tramvají. Budova dílen byla relativně nová, a tak se rozhodlo o jejím zachování. Hala se skládala ze dvou částí – velká remíza s pěti kolejemi pojala až 25 vozů a do malé čtyřkolejné remízy se vešly čtyři.

Věděli jste, že...

  • Obsluha koňky v zimě jezdila obalená peřinami, aby netrpěla mrazem.
  • Poslední vůz byl z vozovny vypraven 10. března 1951.
  • Za první světové války byly ve vozovně deponovány výhradně sanitní tramvaje.
  • Roku 1955 byla Vozovna Karlín odpojena od kolejové sítě elektrických drah.
  • Firma Mercedes budovu odkoupila v devadesátých letech. Její přestavbu navrhl architekt Pavel Mansfeld.
Vozovna v roce 1908; foto: http://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006041314
Vozovna dnes; foto: http://www.romanpetrus.cz/152-dum_vozovny_konky_v_karline#prettyPhoto[foto]/0/
Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN