Karlín žije
4.5.2017

Na kancelářském komplexu Butterfly vyroste největší zelená fasáda v České republice

…a možná ve střední Evropě vůbec. Jaké rostliny na ní ale porostou, to je zajímavá otázka. Výběr jejich skladby a navržení unikátního zavlažovacího systému byly pro architekty karlínské administrativní budovy Butterfly největším oříškem.

Původní záměr byl definovaný jasně: potřebujeme homogenní zelený porost s druhem trávy schopným přežít celý rok. Najít ho vyžadovalo provádět na farmě dodavatele porostu spousty testů v průběhu souvislých dvanácti měsíců.

Protože má budova oblý tvar, testovalo se působení slunce na jednotlivé části fasády. Nestačilo vybrat jen pár druhů trávy, musí jich být dost, aby přežily na celé ploše exteriéru budovy. Zároveň se muselo vyřešit, jak udržet budovu zelenou celoročně. Zvolené rostliny musí být namíchané tak, aby budova nebyla nudně šedivá, žlutá nebo hnědá, až v zimě určité druhy uschnou nebo uhynou. Testovala se tedy řada trav, popínavých rostlin, stálezelených druhů jako břečťan a tak dále.

Nakonec se z asi stovky testovaných vybralo deset druhů rostlin. Některé kvetou, některé jsou zelené celoročně... I kdyby měl nastat nějaký problém, vždy nějaká z nich přežije. Jsou promíchané a rovnoměrně rozprostřené po celé budově. Zelená fasáda se skládá z jednotlivých vertikálních zahrad
Celkem vznikne na Butterfly 624 „zelených panelů“ o celkové ploše 1 500 m2. Dohromady na nich poroste asi 60 000 rostlin.

Jak se staví živá organická budova

„Hodně lidí dělá rostlinné fasády v lobbies a atriích, ale v České republice ve skutečnosti neexistuje budova se zelenou fasádou o takové rozloze, jako bude mít Butterfly. Ale jak přesně ji udělat? Existuje několik systémů, třeba i natolik sofistikovaných, že pracují s počítačem napojeným na každou rostlinu, se serverem ve sklepě a správcem, který dohlíží na každou rostlinku a říká si: Áááha, XY potřebuje víc vody! Před pár lety tu byly jen takovéto sofistikované systémy. Dnes už je to jednodušší,“ směje se hlavní architekt projektu Butterfly David Chisholm z kanceláře CMC Architects.

Princip, na němž bude fungovat péče o fasádu Butterfly, je následující:
Rostliny se umístí do malých umělohmotných květináčů napojených na síť trubek a hadiček, neustále plnou vody. Systém má vlastní strojovnu, kde se přívodní voda upravuje, filtruje a obohacuje o hnojivo. Až takto upravená se pak dávkuje rostlinám. U fasády tedy nemusí viset zahradník s rozprašovačem a rostliny ostřikovat. Když zvadnou, jednoduše se vyndají a nahradí jinými. Není potřeba ani měnit kabely či dráty, ani zapojovat počítač. Je to tak jednodušší a levnější.

Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN