Karlín žije
29.11.2017

Minulost karlínských železničních mostů, tratí a nádraží

Karlín patřil v minulosti k důležitým pražským dopravním uzlům. Nejprve byl významný díky prvnímu obchodnímu přístavu na jižním ramenu Vltavy, později hlavně díky železnici. V současné době už tu najdeme jen malé pozůstatky těchto období, proto není na škodu si je připomenout alespoň fotografiemi.

Vlakové nádraží a tratě

V místech dnešního multifunkčního prostoru Přístav 186 00 před sto lety stála vlaková zastávka Karlín-Přístav. Zřízena byla roku 1895 a fungovala až do roku 1961. Po železniční trati podél Sokolovské ulice pak jezdily vlaky ještě v 70. letech minulého století. Směřovaly z Masarykova nádraží směrem na Libeň a dál do středních Čech. Na Rohanském ostrově bylo pak v provozu velké nákladové nádraží Rakouské severozápadní dráhy, a to mezi lety 1875 a 1984.

Mosty

Kromě nejstaršího dosud stojícího pražského mostu, kterým je aktuálně rekonstruvaný Negrelliho viadukt, stály dříve v Karlíně i další železniční mosty. Současní obyvatelé Karlína už by těžko poznali, že po tomto mostě vedla trať přes přístavní rameno na nákladové nádraží. Jedná se totiž o snímek z období před přeložením ramene Vltavy a řeka tak působí nezvykle široká. Brzy po zrušení nádraží byl v roce 1988 snesen také samotný most.

Další místa

Po přeložení vltavského koryta od Karlína směrem k Holešovicím došlo také ke vzniku rozsáhlé pláně. Slepé rameno Vltavy bylo zasypáno v polovině 50. let 20. století.

Víte, že v minulosti v Karlíně existovaly dvě železniční zastávky?
Jedna z nich se nacházela v místech současného libeňského zhlaví Masarykova nádraží a byla v provozu od 1. května 1899 pod názvem Karolinenthal, od roku 1942 jako Praha-Karlín. Zrušena byla v roce 1957.  Druhou zastávkou byl Karlín-přístav na zrušené trati č. 231 do Lysé nad Labem.

Foto převzato z publikace Zmizelá Praha – Nádraží a železniční tratě

Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN