Karlín žije
11.5.2017

Kancelářský projekt Butterfly – proč právě motiv motýla?

„Nebylo to tak, že bychom nakreslili motýlka a řekli si: Tohle by měla být budova. Ale jsem si jistý, že až bude Butterfly stát, bude okolo něj spousta motýlů, protože ho budou obklopovat kvetoucí rostliny.“

– David R. Chisholm, hlavní architekt projektu Butterfly

Název Butterfly dokonce nevymyslela ani sama architektonická kancelář CMC architects, přišel s ním klient poté, co si prohlédl návrh. „Není to náhoda, je to téma odvozené od originálního návrhu budovy, něco, co vyplyne z obrazu, aniž by to autor zamýšlel,“ vysvětluje Chisholm. Motýl se vyklubal z tvaru, který reaguje na vzhled a fenomenologii místa, kde bude budova stát.

Fenomenologické pojetí architektury

Je podobná geniu loci, ale má hlubší přesah. Zohledňuje, co na místě existuje dnes, co na místě existovalo dřív a co se tu odehrálo v historii. Co se stalo, aby vzniklo toto místo, jak ho známe dnes. Jaké historické události sehrály svou roli.

Jak tedy vznikl tvar motýla?

Tvůrci návrhu nechtěli pokračovat v blokové zástavbě, protože ta už se v této části rozplývá v solitérní budovy. Butterfly tedy není jen další krychle, ale jakýsi přechod od bloků v jednotlivé stavby – jeden projekt, ale složený z oddělených budov. Odráží jednak diagonalitu ulic této části Karlína, podle toho jsou jednotlivé budovy projektu uspořádané, a jednak dynamiku vrchu Vítkov, která dala budovám oblý tvar. Elipsy zároveň pracují se zmíněnou fenomenologií – mají připomínat industriální minulost Karlína, energii pohybu všech těch průmyslových strojů, ale i nedaleké řeky nebo vlaku projíždějícího kopcem nad Butterfly. Při pohledu shora vypadá tento kancelářský projekt jako dvě překřížené osmičky, jako dva znaky pro nekonečnost. Když k tomu všemu přidáte ještě organickou kvetoucí fasádu, motýl je na světě.

 „Tak jako se před staletími v Praze stavěly budovy s mnoha významy, s mnoha vrstvami významů, ať už náboženskými, politickými, symbolickými nebo historickými, dali jsme i my této budově významy ve všech těchto vrstvách, jen jsme to udělali moderním způsobem,“ říká o projektu Chisholm.

Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN