Karlín žije
24.2.2017

Invalidovna: symbol lidumilného Karlína

Místo, na kterém dnes barokní budova z roku 1731 stojí, mělo vždy ochranitelský charakter. Na úplném počátku výstavby byla zcela nezištná dobročinná nadace.

Karlínu se dlouho říkalo Špitálská pole podle špitálu pod záštitou kostela sv. Pavla založeného v roce 1504 – ani kostel, ani špitál se nedochovaly. Do 19. století tyto pozemky patřily řádu křižovníků s červenou hvězdou, jejichž posláním bylo starat se o nemocné, opuštěné, staré a chudé. Samotná Invalidovna pak téměř 200 let sloužila jako útočiště pro hrdiny, kteří bojovali za naši vlast. 

První vojenská invalidovna vznikla ve Francii v 17. století a odstartovala tak trend, díky němuž vznikaly invalidovny napříč Evropou. Ta pražská se sice začala stavět na popud rakouského císaře Karla VI., nikdy by ale nevznikla, nebýt soucitu florentského hraběte Petra Strozziho (1626–1664).

Sám byl vojákem a po prodělaných zraněních a útrapách si uvědomil, jak těžký osud čeká na válečné veterány. Proto když se v roce 1658 zotavoval z následků bitvy u Alessandria della Paglia, sepsal závěť, v níž většinu majetku odkázal pražskému arcibiskupovi kardinálu Harrachovi a jeho nástupcům. Ovšem pod podmínkou, že nabyté bohatství vloží do péče o válečné invalidy. Vzniklé nadaci odkázala další majetek i Strozziho vdova Marie Kateřina rozená Khevenhüllerová. Ze stejné nadace se pak Karel VI. rozhodl financovat stavbu Invalidovny na okraji Karlína. Strozziho busta se dívá na hlavní vchod do objektu – až příště půjdete kolem, můžete mu poděkovat.

To, co dnes vidíme, je jen jedna devítina původního projektu Invalidovny

Původní projekt se navrhoval jako ústřední invalidovna pro celé Rakousko a měl sestávat z devíti čtvercových staveb podobných té současné. Uprostřed osmi z nich měla stát devátá s kostelem. Plán se však neuskutečnil zejména ze tří důvodů: zaprvé kvůli nedostatku financí, zadruhé proto, že by výstavba podle odhadů trvala asi sto let, a zatřetí se už po dokončení jedné devítiny podařilo dosáhnout dostatečné kapacity (vešlo se sem asi 2 000 lidí). Další invalidovny totiž mezitím vyrostly v jiných částech říše, takže se nakonec celý projekt omezil pouze na Čechy a Moravu.

Poslední invalidé s rodinami tu pobývali do roku 1935, kdy se přestěhovali do nově zřízené invalidovny v Hořicích v Podkrkonoší. V Praze je nahradily vojenské muzeum a vojenský historický archiv, který tu sídlil až do roku 2014.

Dnes
Původně objekt patřil české armádě, ta už ho ale k ničemu nepotřebuje. Až do srpna minulého roku byla tedy budova v aukci za téměř 640 milionů korun, avšak kupec se nenašel. Zájem tu přitom je. V současnosti o jejím převzetí jedná Národní památkový ústav. V minulosti se o ni ucházela Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Uvažovalo se dokonce, že zde vznikne rehabilitační centrum, hotel či studentský komplex spojený s vysokou školou. Ať už to dopadne jakkoli, o osud Invalidovny se snad bát nemusíme, letos se ji totiž česká vláda rozhodla zařadit mezi národní kulturní památky.

Věděli jste, že…?

  • Zastavěná plocha a nádvoří Invalidovny zaujímají 12 tisíc metrů čtverečních.
  • Elektřina se v budově zavedla až v roce 1920.
  • Obelisk před Invalidovnou připomíná tragédii z roku 1890, kdy při povodni tragicky zahynulo 29 rakouských vojáků.
  • K areálu náležely i pozemky vojenského cvičiště, na nichž dnes stojí sídliště Invalidovna.
  • V září 2009, během Dní evropského dědictví, navštívilo Invalidovnu více než 2 000 lidí za den.
  • Natáčel se zde německý film o Robertu Kochovi, Indiana Jones, Amadeus a Hellboy.
Reprofoto z knihy Milady Vilímkové "Stavitelé paláců a chrámů - Kryštof a Kylián Ignác Dientzenhoferové" (Vyšehrad, 1986)
Ministr národní obrany František Udržal se spojeneckými generály a důstojníky (říjen 1921); Foto: Vojenský historický ústav Praha
Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN