Karlín žije
7.4.2017

Historie školy na Lyčkově náměstí

Základní škola a mateřská škola Lyčkovo náměstí

Jak žáků v Karlíně přibývalo, kapacita karlínských škol už jim nestačila. Karlín tehdy ještě nespadal pod Prahu, takže řešení situace vzala do rukou místní městská rada. Rozhodla se postavit novou, ovšem unikátní základní školu. Takovou, která bude váženým symbolem důležitosti vzdělání. A skutečně šlo o jednu z nejkrásnějších a nejmodernějších budov v Rakousko-Uhersku.

Stavba ve stylu historizující secese začala vznikat roku 1904 na tehdy ještě Riegerově náměstí a trvala až do srpna 1906, první školáci sem tedy začali docházet ve školním roce 1906/1907. Nejprve šlo o dvě různé školy – dívčí a chlapeckou. Každá měla svůj vlastní vchod, a dokonce vlastního ředitele. Dohromady měli žáci k dispozici dvacet jedna učeben, tělocvičnu se sprchami, dvě kreslírny, lázeň a slavnostní síň. Učitelé využívali dvě sborovny a osm kabinetů. Součástí školy byla i mateřská škola se čtyřmi třídami a čtyři byty: dva pro ředitele a dva pro školníky. Na tu dobu opravdu perfektní vybavení! (A lázně popravdě převyšují i dnešní standardy…)

Pozornosti neujdou obrovské nástěnné malby zobrazující významné události v Karlíně, například korunovaci císaře Ferdinanda Dobrotivého či smíření Jana Žižky s Pražany, ale i praotce slovanského vzdělávání Cyrila a Metoděje. Výjevy mezi okny zachycují dětský život a doprovází ho mravokárnými radami. Připomeňte si je i vy:

„Škola druhá matka sladká!“
„Vědění poklad největší!“
„Vlast poznej a miluj!“
„Každý počátek je těžký!“
„Škola základ života!“

Během druhé světové války, přesně 19. listopadu 1939, zabrali budovu nacističtí vojáci. Zanechali ji v zoufalém stavu, takže další výuku bylo možné obnovit až 27. října 1945 po rozsáhlých rekonstrukcích. Dalších oprav se škola dočkala mezi lety 2002 a 2012.

Věděli jste, že

1)     Celková cena včetně koupě pozemku se vyšplhala na tehdy opravdu závratných 951 375 rakousko-uherských korun a 50 haléřů (původní odhad byl 400 000 korun).

2)     Škola patřila mezi první budovy vytápěné ústředním parním topením.

3)     Budovu navštívil i samotný císař František Josef I.

4)     Náměstí se do roku 1940 jmenovalo Riegerovo, následujících 5 let Erbenovo, mezi lety 1945 a 1948 opět Riegerovo a až poté Lyčkovo.

5)     MUDr. Břetislav Lyčka byl lékař a v době nacistické okupace Československa také odbojář. Léčil československé vojáky zraněné při atentátu na Heydricha. Když byl vyzrazen a obklíčen gestapem, zastřelil se, aby unikl zatčení.

Máte zájem o pronájem kancelářských prostor v novém karlínském projektu Butterfly?
Kontaktujte nás!
AFI EUROPE Czech Republic

DEVELOPER, PRONÁJEM
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00 Czech Republic
+420 255 743 111, http://www.afi-europe.eu, afi@butterfly-karlin.cz

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

Helpdesk - Informační systém společnosti Rilancio
PO & BOZP

 
Kontaktní formulář

Položky označené * jsou povinné
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - kanceláře v Karlíněopen right
CS EN