Butterfly - noční pohled


butterfly

developováno market leaderem

Slib, že vám dodáme perfektní kancelářské prostory, je pro nás závazný a představuje dlouhodobou filosofii naší společnosti.

AFI EUROPE, která má za sebou realizaci celé řady kancelářských i rezidenčních projektů, patří k předním realitním developerům ve střední a východní Evropě. Další informace o aktivitách, plánovaných a dokončených projektech včetně referencí naleznete na: www.afi-europe.eu.


DEVELOPER, PRONÁJEM

AFI EUROPE Czech Republic
AFI EUROPE Czech Republic
Jankovcova 1037/49
Praha 7, 170 00 Czech Republic

Kateřina Holická
+420 604 285 499
katerina.holicka@afi-europe.cz

 
 
Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Popisy a informace obsažené v jakékoliv části tohoto webu a jeho dokumentů, případně postoupené písemně nebo ústně, týkající se samotné budovy nebo její hodnoty, se nemají vykládat jako spolehlivá prohlášení nebo stanovení skutečností o budově. Fotografie a zobrazení jsou ilustrativní a nemusejí odpovídat skutečnosti. Veškeré rozměry nebo dálkové údaje jsou jen přibližné.

Zásady použití osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., IČO: 25667441, jakožto správce osobních údajů, společnosti AFI EUROPE N.V., registrační číslo: 34218161 a dalších finančně propojených společností skupiny AFI EUROPE, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti AFI EUROPE Czech Republic s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

left Butterfly - noční pohledopen right
CS EN